Odtwarzamy pierwotne warunki zgryzowe po utracie zębow naturalnych, po ich uszkodzeniu lub osłabieniu. Wykorzystujemy w tym celu uzupełnienia protetyczne.

Wykonujemy uzupełnienia stałe (nie dające się wyjąć z ust):

 • Licówki porcelanowe
 • Korony porcelanowe (na podbudowie ze stali, złota, tytanu, caloceramiczne – Procera, z systemem Zirkon, Galvano, Lava)
 • Mosty porcelanowe
 • Korony i mosty na implantach

Dzięki licówkom można osiągnąć:

 • zmianę kształtu zębów
 • zmianę długości koron zbyt krótkich lub startych
 • poprawę wyglądu zębów przebarwionych (polekowych, po leczeniu kanałowym, przebarwień uwarunkowanych wiekiem)
 • korektę nieestetycznych wypełnień na powierzchniach licowych
 • likwidację obecności diastemy lub zmiany położenia zębów (korekta niewielkiej rotacji zębów)
 • korektę estetyczną zębów stożkowych (sopelkowych)

Uzupełnienie ruchome:

 • protezy arylowe
 • protezy szkieletowe (m.in. bezklamrowe)
 • mikroprotezy
 • protezy akrylowe na implantach (zatrzaskki kulowe, belki)

Przykładowe efekty jakie osiągamy: